Політика безпеки

м. Суми

01 жовтня 2020 рік.


Ця Політика безпеки персональних даних (далі – Політика безпеки) діє у відношенні усієї інформації, котру Інтернет-магазин «E-Parts», розташований на доменному імені e-parts.in.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм та інших додатків чи продуктів Інтернет-магазину.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В цій Політиці безпеки використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту) » – уповноважені особи на адміністрування сайту, які діють від імені «E-Parts», організовують та (або) виконують обробку персональних даних, а також встановлюють мету обробки персональних даних, склад персональних даних, дії (операції), які виконуються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що прямо чи частково стосується конкретної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3. «Оброібка персональних даних» - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання вимога Оператором чи іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі« Користувач ») - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, а також який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою безпеки та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики безпеки Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3. Ця  Політика безпеки застосовується тільки до сайту Інтернет-магазину «E-Parts». Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступними на сайті інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачами сайту Інтернет-магазину.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ

3.1. Ця Політика безпеки встановлює обов'язки Адміністрації сайту Інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту, безпеки персональних даних, які Користувач повинен, за вимогою, надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики безпеки, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Інтернет-магазину «E-Parts» і включають в себе таку інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я та по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок сайту, а саме:

IP адреса;

інформація із cookies;

інформація про браузер (чи іншої програми, котра надає можливість перегляду рекламних блоків);

час доступу;

адресу сторінки на якій розміщено рекламний блок;

реферер (адресу сторінки що передає інформацію з рекламним блоком).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів.  Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем та для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не описана вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики безпеки.


4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1.  Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1.  Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з «E-Parts».

4.1.2.  Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.

4.1.3.  Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4.  Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5.  Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6.  Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7.  Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8.  Обробки і отримання платежів, підтвердження платежу чи його заперечення, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9.  Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.

4.1.10.  Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11.  Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12.  Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.


5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ  ДАНИХ

5.1.  Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2.  Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті  інтернет-магазину «E-Parts», сформованого в телефонному режимі, за допомогою месенджера чи електронної пошти.

5.3.  Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам тільки на підставі і в порядку, встановленим чинним законодавством України.

5.4.  При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5.  Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6.  Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


6.  ОБОВ'ЗКИ СТОРІН

6.1.  Користувач зобов'язаний:

6.1.1.  Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину.

6.1.2.  Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі їх зміни.

6.2.  Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1.  Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики безпеки.

6.2.2.  Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п.  5.2.  і 5.3.  цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3.  Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4.  Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, за винятком випадків, передбачених п.п.  5.2., 5.3.  і 7.2.  цієї Політики Конфіденційності.

7.2.  У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1.  Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2.  Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3.  Була розголошена за згодою Користувача.


8. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1.  До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 . Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3.  При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4.  До цій Політиці безпеки і відносинам між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1.  Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику безпеки без згоди Користувача.

9.2.  Нова Політика безпеки набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики безпеки.

9.3.  Всі пропозиції або питання по цій Політиці безпеки слід повідомляти по електронній пошті зазначеної на сторінці «Контакти»

9.4.  Діюча Політика безпеки розміщена на сторінці за адресою e-parts.in.ua

Замовити дзвінок Надіслати листа Telegram Viber WhatsApp